Idėjos kaip didinti gimstamumą

 Kai kalbama apie abortus, kurie ir nulemia tikrai mažą gimstamumą, susidaro dvi stovyklos – leisti arba uždrausti. Lietuvoje „leisti“ stovyklą geriausiai atspindi M.A.Pavilionienė. Ji visada karštai remia bet kokią iniciatyvą nesilaikyti D-vo mums duotų gyvybės dėsnių. Šiuo metu ši pozicija...

Nacionalinis vyriškumas

Gal skaitėte Rusijos ambasadoriaus mintis apie tai, kad Rusija nėra atsakinga už SSSR valdžios sprendimus? Šiandieninė Rusija semiasi dvasinės stiprybės iš SSSR. Jos vadovas V.Putinas aprauda SSSR iširimą ir rekonstruoja valstybę SSSR pavyzdžiu. Rusija suteikė saugų prieglobstį...

Laikas pakilti už intelektualų teises

  Kaip pastebi E.Vareikis, intelektualai mūsų šalyje po T.Venclovos straipsnio vienas po kito pradėjo dusti. Na, kad inteligentija dūsta, tą žinome jau iš seno. Tik štai kodėl protingiausiais save laikantys asmenys nuolatos taip dūsta ir dūsauja? Daug kas kalba apie apverktiną...

Nuvertinimas

            Norėdami susigaudyti savo gyvenimuose ir tuo, kas vyksta socialinėje erdvėje, turime įsisąmoninti nuvertinimo (angl. devaluation) reiškinį. Jis gajus ir paplitęs, tačiau mes jo neatpažįstame. O dvasinėje erdvėje visada pirmauja tas...

Kas mums yra laisvė?

Šiandien birželio 14-oji, Gedulo ir vilties diena. Įsivaizduokite save vykstantį gyvuliniu vagonu į tolimą nebūtį. Įsivaizduokite, jog keletą metų sėdite Stalino lageryje. Alkio iškankintas pilvas duria, o jūs kertate medžius, skaldote akmenis. Nepriskaldote kiek reikia – negaunate jokio maisto. Ir...

Ką pasakyčiau profesorei M.A.Pavilionienei...

            1995 metais mokiausi ketvirtame Vilniaus universiteto Anglų kalbos ir literatūros specialybės kurse. Tuo metu Marija Aušrinė Pavilionienė (pas mus buvo dvi dėstytojos Pavilionienės), dar docentė, dėstė Vakarų Europos literatūrą. Jos...

Sergejus Jurjevičius Beliakovas

Sergejaus Jurjevičiaus Beliakovo iš „Naša Raša“ gyvenimas gana nuobodus. Jis savo gyvenimo kaip ir neturi. Tiksliau pasakius, Sergejus Jurjevičius Beliakovas stengiasi savo gyvenimo negyventi. Jis pernelyg skausmingas ir beviltiškas. Todėl Sergejus Jurjevičius Beliakovas stengiasi nuo savo gyvenimo...

Kas teisūs: gėjų gynėjai ar dorovės sergėtojai?

  Ar gerai, kad leidžiamas gėjų paradas? Ar tinkama, kad politikai stengiasi apsaugoti šeimos vertybes, ką daryti su būreliu jaunuolių, kurie švenčiu metu vaikšto su fašistinėmis vėliavomis ir skanduoja „Lietuva lietuviams“. Ar prisimenate, ką sovietiniuose laikraščiuose...

Mirties instinkto atradimas

Daug yra žinoma apie išgyvenimo instinktą, tačiau pastaruoju metu atrandu vis daugiau patvirtinimų, kad turi egzistuoti ir priešingas – mirties instinktas. Evoliucijos teorija, kuri visą pažangą aiškina troškimu gyventi, niekaip negalėtų paaiškinti tokio plataus priklausomybių paplitimo. Nejau...

Atkurtai Lietuvai dvidešimt metų

Sveiki, mielieji. Atkurtai Lietuvai dvidešimt metų! Dažnai įklimpstame kasdienybėje ir nesuvokiame, kokia tai palaima gyventi savo šalyje! Net ir tokioje, kurioje nesijauti gerai, kur pilna neteisybės, o šviesios iniciatyvos atsitrenkia į abejingumo ir savanaudiškumo sieną. Visgi dėkoju likimui,...

Vilniaus Gaonas

Vilniaus senamiestyje yra visiems gerai žinoma Gaono gatvė. Kai kas gal net pastebėjo nediduką paminklą Žydų gatvėje. Tačiau kas tas Gaonas? Deja, tačiau retas kuris galėtų paaiškinti, kas jis ir kodėl jo vardu reikėjo pavadinti gatvę. Vilniaus Gaonas – vienas iškiliausių vardų judaizme praėjusį...

Visiško pasitikėjimo su moterimis paslaptis

   Populiariausia moterų pasišnekėjimų tema – kur dingo tikri vyrai!.. Jos iš mūsų negauna to, ko joms reikėtų, tačiau vis tiek nesugeba aiškiai pasakyti, kas, jų nuomone, yra vyriškas vyras. Na, pasakyti pasako, tačiau man gaila tų, kurie tampa tokie, kokių jos „pageidauja“. Reikia...