Nelaisvės mirgėjimai

 Artėjant Naujiesiems metams – reikšmingas STI pasiekimas. Pagaliau, tikiuosi, galėsime atsakyti į kelis svarbius klausimus, kurie nedavė ramybės Nepriklausomos Lietuvos intelektualams.  Pirma, kodėl atgavus laisvę žmonės nesiveržia ja naudotis. Lieka seni vergų įpročiai – prašyti iš...

Ko gi mus moko Išvarymo iš rojaus istorija?

Visi girdėjome, kad Biblijoje yra viena tokia neaiški istorija apie Pažinimo medį, kaip nuo jo užvalgę Adomas ir Ieva buvo ištremti iš rojaus. Kadangi galėčiau lažintis, jog retas kuris jaučiatės gerai suprantantis kas ten sakoma, pamėginsime sustatyti viską į vietas. Tuo pačiu, tikiuosi, įrodysiu...

Gėjai ir katalikai

Perskaičius šį straipsnį jums, tikiuosi, paaiškės atsakymas į įdomų klausimą: kodėl Lietuvos žmonės vangiai protestuoja prieš visuotinį šalies skurdinimą, tačiau kaipmat atgyja, kai iškyla gėjų tema?..  Protarpiais, pakaitomis „užvažiuoju“ tai ant katalikų, tai ant gėjų. Netikėkite tuo,...

Kodėl taip veržia valdžios jungas?

Štai jau dvidešimt metų mes nepriklausomi. Šiuos metus mes gyvenome vadovaudamiesi nerašyta taisykle: kiekvienas už save, o visi bendrai – už nieką. Tai buvo išsilaisvinimo iš moralės varžtų metai. Kaip didelis kontrastas nusistovėjusiai kultūrai netikėtai pasirodė tokie reiškiniai kaip Pompa su „...

Kaip pasiekti tautos vienybės

 Prieš pasidalindamas savo siūlymu, kaip pasiekti tautos vienybės, pirma ar ji mums reikalinga ir kodėl? Daug kas atiduoda duoklę žodžiais, kad Lietuvos vienybė yra brangi ir vertinga. Kodėl?  Dėl to, kad vieninga tauta pradeda išdarinėti stebuklus. Tą matėme Sąjūdžio laikais. Tada...

Būkite budrūs, reklama ateina sugraužti jūsų gyvenimo

 Reklama – tai karas. Žiūrintiems įgrisusius televizijos klipukus gal taip ir neatrodo, tačiau paklausykite reklamininkų žargono. Pavyzdžiui, reklamos specialistams surengtoje konferencijoje „Paskutinė tvirtovė“ kalbama apie tai, kad mūsų protai – tai tvirtovės, kurias reikia užimti. Reklamos...

Receptų receptas visuomenininkams

 Pateiksiu jums receptą, kuris tikriausiai vainikuoja mano kaip idėjų generatoriaus 10 metų veiklą. Receptų receptą, kaip mažomis pajėgomis galite pasiekti lemiamų socialinių pokyčių. Tam nereikės burti žmones į mitingus, nereikės kaulyti vyriausybės malonės – visi pokyčiai bus jums prieinami...

Kodėl moksleiviai tiek smurtauja, arba kuo esame panašūs į afrikiečius

Tikriausiai žinote, kad pirmaujame Europoje pagal patyčias ir smurtingumą mokyklose. Esame pasyvi, valdininkų išnaudojama visuomenė. Ir, deja, gerai įsižiūrėjus, esame nemažai kuo panašūsi į afrikiečius.  Lyginti Lietuva su Afrika aišku, yra tabu, nebent duodi aiškiai suprasti, kad taip...

Kas gi tas mūsų elitas?

Tikriausiai jau iškart nusiteikėte, kad kalbėsime apie vakarėlių liūtus ar politikų žmonas. Iš tiesų ne. Aiškinsimės, kas yra visuomenės elitas, arba kaip dar sakoma, aukščiausioji klasė.  Visų pirma, ką reiškia tas „elitas“? Elitas yra kilęs prancūziško „elite“, kuris reiškia „rinktinis“....

Tadas Blinda, špyga taukuota

Tadas Blinda – mužikas su mužiko protu, sukilęs prieš neteisingą pasaulį. Iš vienos pusės godūs, iki panagių neteisingi, apsiriję savim patenkinti ponai. Iš kitos – išeities nerandantis varguolis, kuris priverstas ieškoti teisybės smurto keliu. Tadas Blinda – bukų, chamiškų ponų produktas. Tačiau...

Kaip apsaugoti savo vaiką nuo narkomanijos

Vaikas narkomanas – kas gali būti baisiau tėvams? Ką mes galime padaryti, kad jis tokiu netaptų?  Pažvelkite į narkomaniją kiek įdėmiau ir jūs pamatysite eilinę stabmeldystės formą. Narkomanija – tai tikėjimas, kad egzistuoja cheminė medžiaga, kuri mane padarys laimingu (na, bent jau laikinai...

Kaip kontroliuoti laimės pojūtį?

Knygoje „Sėkmingos tautos idėja“ aprašiau, kad skausmas – ne toks jau vienareikšmiškai blogas dalykas kaip mes galvojame (žr. skyrių Dvasinė skausmo prasmė). Kaip pastebėjo rabinas Nojus Weinbergas (Noach Weinberg), už laimės akimirkas mokame prieš tai patirdami skausmą. Jei bėgsi nuo skausmo,...

Idėjos kaip didinti gimstamumą

 Kai kalbama apie abortus, kurie ir nulemia tikrai mažą gimstamumą, susidaro dvi stovyklos – leisti arba uždrausti. Lietuvoje „leisti“ stovyklą geriausiai atspindi M.A.Pavilionienė. Ji visada karštai remia bet kokią iniciatyvą nesilaikyti D-vo mums duotų gyvybės dėsnių. Šiuo metu ši pozicija...

Nacionalinis vyriškumas

Gal skaitėte Rusijos ambasadoriaus mintis apie tai, kad Rusija nėra atsakinga už SSSR valdžios sprendimus? Šiandieninė Rusija semiasi dvasinės stiprybės iš SSSR. Jos vadovas V.Putinas aprauda SSSR iširimą ir rekonstruoja valstybę SSSR pavyzdžiu. Rusija suteikė saugų prieglobstį...

Laikas pakilti už intelektualų teises

  Kaip pastebi E.Vareikis, intelektualai mūsų šalyje po T.Venclovos straipsnio vienas po kito pradėjo dusti. Na, kad inteligentija dūsta, tą žinome jau iš seno. Tik štai kodėl protingiausiais save laikantys asmenys nuolatos taip dūsta ir dūsauja? Daug kas kalba apie apverktiną...

Nuvertinimas

            Norėdami susigaudyti savo gyvenimuose ir tuo, kas vyksta socialinėje erdvėje, turime įsisąmoninti nuvertinimo (angl. devaluation) reiškinį. Jis gajus ir paplitęs, tačiau mes jo neatpažįstame. O dvasinėje erdvėje visada pirmauja tas...

Kas mums yra laisvė?

Šiandien birželio 14-oji, Gedulo ir vilties diena. Įsivaizduokite save vykstantį gyvuliniu vagonu į tolimą nebūtį. Įsivaizduokite, jog keletą metų sėdite Stalino lageryje. Alkio iškankintas pilvas duria, o jūs kertate medžius, skaldote akmenis. Nepriskaldote kiek reikia – negaunate jokio maisto. Ir...

Ką pasakyčiau profesorei M.A.Pavilionienei...

            1995 metais mokiausi ketvirtame Vilniaus universiteto Anglų kalbos ir literatūros specialybės kurse. Tuo metu Marija Aušrinė Pavilionienė (pas mus buvo dvi dėstytojos Pavilionienės), dar docentė, dėstė Vakarų Europos literatūrą. Jos...

Sergejus Jurjevičius Beliakovas

Sergejaus Jurjevičiaus Beliakovo iš „Naša Raša“ gyvenimas gana nuobodus. Jis savo gyvenimo kaip ir neturi. Tiksliau pasakius, Sergejus Jurjevičius Beliakovas stengiasi savo gyvenimo negyventi. Jis pernelyg skausmingas ir beviltiškas. Todėl Sergejus Jurjevičius Beliakovas stengiasi nuo savo gyvenimo...

Kas teisūs: gėjų gynėjai ar dorovės sergėtojai?

  Ar gerai, kad leidžiamas gėjų paradas? Ar tinkama, kad politikai stengiasi apsaugoti šeimos vertybes, ką daryti su būreliu jaunuolių, kurie švenčiu metu vaikšto su fašistinėmis vėliavomis ir skanduoja „Lietuva lietuviams“. Ar prisimenate, ką sovietiniuose laikraščiuose...

Mirties instinkto atradimas

Daug yra žinoma apie išgyvenimo instinktą, tačiau pastaruoju metu atrandu vis daugiau patvirtinimų, kad turi egzistuoti ir priešingas – mirties instinktas. Evoliucijos teorija, kuri visą pažangą aiškina troškimu gyventi, niekaip negalėtų paaiškinti tokio plataus priklausomybių paplitimo. Nejau...

Atkurtai Lietuvai dvidešimt metų

Sveiki, mielieji. Atkurtai Lietuvai dvidešimt metų! Dažnai įklimpstame kasdienybėje ir nesuvokiame, kokia tai palaima gyventi savo šalyje! Net ir tokioje, kurioje nesijauti gerai, kur pilna neteisybės, o šviesios iniciatyvos atsitrenkia į abejingumo ir savanaudiškumo sieną. Visgi dėkoju likimui,...

Vilniaus Gaonas

Vilniaus senamiestyje yra visiems gerai žinoma Gaono gatvė. Kai kas gal net pastebėjo nediduką paminklą Žydų gatvėje. Tačiau kas tas Gaonas? Deja, tačiau retas kuris galėtų paaiškinti, kas jis ir kodėl jo vardu reikėjo pavadinti gatvę. Vilniaus Gaonas – vienas iškiliausių vardų judaizme praėjusį...

Visiško pasitikėjimo su moterimis paslaptis

   Populiariausia moterų pasišnekėjimų tema – kur dingo tikri vyrai!.. Jos iš mūsų negauna to, ko joms reikėtų, tačiau vis tiek nesugeba aiškiai pasakyti, kas, jų nuomone, yra vyriškas vyras. Na, pasakyti pasako, tačiau man gaila tų, kurie tampa tokie, kokių jos „pageidauja“. Reikia...