Nacionalinis vyriškumas

Gal skaitėte Rusijos ambasadoriaus mintis apie tai, kad Rusija nėra atsakinga už SSSR valdžios sprendimus?

Nuvertinimas

            Norėdami susigaudyti savo gyvenimuose ir tuo, kas vyksta socialinėje erdvėje, turime įsisąmoninti nuvertinimo (angl. devaluation) reiškinį. Jis gajus ir paplitęs, tačiau mes jo neatpažįstame. O dvasinėje erdvėje visada pirmauja tas, kuris turi žinojimo pranašumą. Štai todėl nuvertinimas neigiamai veikia mūsų gyvenimus, tačiau mes nieko negalime padaryti šiam reiškiniui.

Kas mums yra laisvė?

Šiandien birželio 14-oji, Gedulo ir vilties diena. Įsivaizduokite save vykstantį gyvuliniu vagonu į tolimą nebūtį. Įsivaizduokite, jog keletą metų sėdite Stalino lageryje. Alkio iškankintas pilvas duria, o jūs kertate medžius, skaldote akmenis. Nepriskaldote kiek reikia – negaunate jokio maisto. Ir taip diena iš dienos, metai iš metų.

Ką pasakyčiau profesorei M.A.Pavilionienei...

            1995 metais mokiausi ketvirtame Vilniaus universiteto Anglų kalbos ir literatūros specialybės kurse. Tuo metu Marija Aušrinė Pavilionienė (pas mus buvo dvi dėstytojos Pavilionienės), dar docentė, dėstė Vakarų Europos literatūrą. Jos paskaitos buvo užburiančios. Pasakojimai įtaigūs, analizė gili, aktuali ir įdomi. Buvo tikrai įdomu klausyti.

Sergejus Jurjevičius Beliakovas

Sergejaus Jurjevičiaus Beliakovo iš „Naša Raša“ gyvenimas gana nuobodus. Jis savo gyvenimo kaip ir neturi.

Mirties instinkto atradimas

Daug yra žinoma apie išgyvenimo instinktą, tačiau pastaruoju metu atrandu vis daugiau patvirtinimų, kad turi egzistuoti ir priešingas – mirties instinktas. Evoliucijos teorija, kuri visą pažangą aiškina troškimu gyventi, niekaip negalėtų paaiškinti tokio plataus priklausomybių paplitimo. Nejau kuris iš mūsų nežino, kad tabakas mums yra blogai? O kiek juo „besimėgaujančių“?

Atkurtai Lietuvai dvidešimt metų

Sveiki, mielieji. Atkurtai Lietuvai dvidešimt metų! Dažnai įklimpstame kasdienybėje ir nesuvokiame, kokia tai palaima gyventi savo šalyje! Net ir tokioje, kurioje nesijauti gerai, kur pilna neteisybės, o šviesios iniciatyvos atsitrenkia į abejingumo ir savanaudiškumo sieną. Visgi dėkoju likimui, dėkoju signatarams, kad gyvenu laisvoje šalyje. Nes laisva šalis man suteikė svarbiausia – teisę pamėginti. Ši šalis ne tiek daug kuo man padėjo, veikiau atvirkščiai. Tačiau jei savos šalies neturėtume, šio brangiausio turto – galimybės pamėginti – taip pat neturėčiau.

Vilniaus Gaonas

Vilniaus senamiestyje yra visiems gerai žinoma Gaono gatvė. Kai kas gal net pastebėjo nediduką paminklą Žydų gatvėje. Tačiau kas tas Gaonas? Deja, tačiau retas kuris galėtų paaiškinti, kas jis ir kodėl jo vardu reikėjo pavadinti gatvę.

Visiško pasitikėjimo su moterimis paslaptis

   Populiariausia moterų pasišnekėjimų tema – kur dingo tikri vyrai!.. Jos iš mūsų negauna to, ko joms reikėtų, tačiau vis tiek nesugeba aiškiai pasakyti, kas, jų nuomone, yra vyriškas vyras. Na, pasakyti pasako, tačiau man gaila tų, kurie tampa tokie, kokių jos „pageidauja“. Reikia rūpestingo, paguodžiančio – tačiau rūpestingi tampa „tik draugais“. Apginti jas – tačiau, Dieve mano – nuo ko? Kas gi čia joms tokio baisaus gresia? Tad ko joms vis dėlto reikia?
 

Puslapiai