Populiariausia moterų pasišnekėjimų tema – kur dingo tikri vyrai!.. Jos iš mūsų negauna to, ko joms reikėtų, tačiau vis tiek nesugeba aiškiai pasakyti, kas, jų nuomone, yra vyriškas vyras. Na, pasakyti pasako, tačiau man gaila tų, kurie tampa tokie, kokių jos „pageidauja“. Reikia rūpestingo, paguodžiančio – tačiau rūpestingi tampa „tik draugais“. Apginti jas – tačiau, Dieve mano – nuo ko? Kas gi čia joms tokio baisaus gresia? Tad ko joms vis dėlto reikia?
 
   Paprasta: moterims reikia jūsų vyriškumo. Ne eilinės pletkų draugės, ne ištižėlio draugelio, ir net ne meilužio. Moterims reikia vyriškos energijos. Be šios energijos jos nepilnos, nevisavertės ir nelaimingos. Tai labai nemaloni padėtis. Tikrai nežinau, kaip jos jaučiasi, tačiau spėju, kad panašiai kaip ir vyras, kuris visai neįdomus moterims. Savaime aišku, jos tikriausiai sutiks pabūti su nevertingu vyru, nei liks vienos (bent jau iš pradžių). Tad kas gi tas vyriškumas, ir kodėl moterys šiais laikais taip jo pasigenda? – Šis straipsnis bus ilgesnis nei kiti. Netrukus bus paskelbta apie programos išleidimą, todėl nusprendžiau išleisti tokį straipsnį, kuris parodytų, kokios kokybės turinio galite tikėtis iš tos programos. Tad pradėkime.
 
   Aišku, jūs jau girdėjote apie tai, kad yra teigiama ir neigiama energija. Nuo fizikos iki ezoterikos, teigiama energija yra vadinama atiduodančioji jėga. Neigiama – priimanti. paimkime kad ir elektros pavyzdį. Jei žinote, tai elektra yra elektronų judėjimas nuo savo atomų link kitų atomų viena kryptimi. Elektra veikia tuomet, kai viename gale yra atomai, kurie traukia link savęs elektronus nuo kitų atomų, tad šie juda link jų. Tuomet atsilaisvinusieji atomai pradeda traukti elektronus iš „turtingesnių atomų“, ir taip šie elektronai juda uždaroje grandinėje. Polius, link kurio vyksta judėjimas, yra neigiamas (trūksta), o priešingas – teigiamas (turi per daug). Šis dalykas yra gan paprastas suprasti, jei įsivaizduosite vamzdelį, per kurio vieną galą yra traukiamas oras. Štai jums neigiamas polius, o tas galas, per kurį patenka vis naujo oro – teigiamas. Kol bus trauka viename vamzdelio gale, tol veršis į kitą vamzdelio galą. Ši oro stumtis į vamzdelį yra teigiama energija.
 
   Kur dar galime pastebėti energijos veikimą? – Kad ir mūsų kasdienybėje. Jei teigiama energija yra duodančioji energija, tai žmonės, kurie daug naudos duoda kitiems yra teigiami žmonės. Tie, kurie siurbia naudą sau, nesuteikdami jos kitiems, vadinami neigiamais vardais. Pavyzdžiui, palyginkite – sodininkas ir vagis. Yra pastebėta, kad sėkmę kuria davimas, o ją sužlugdyti gali nustojęs savo sėkme dalintis su kitais. Dar noriu pasakyti, kad šie pavadinimai – teigiama ir neigiama energija – yra sąlyginiai. Nei viena, nei kita energijos rūšys nėra blogos. Blogai būna tuomet, kai sutrinka šios energijos kaita. Kas, pavyzdžiui, elektrai geriau – kai susijungia du teigiami, ar du neigiami poliai? – Pataisykite, jei aš nepakankamai išmanau fiziką, tačiau tikriausiai abiem atvejais bus trumpas sujungimas. Lygiai taip pat ir teigiama energija negali normaliai egzistuoti be priešingo poliaus. Kas būtų, jei darbštus sodininkas nieko neimtų mainais į savo darbą? Kiek ilgai jis tvarkytų tą sodą?
 
   Taigi dabar galime grįžti prie vyriškumo. Vyriškumas yra ne kas kita, kaip teigiama energija. Jos paskirtis – duoti, užpildyti spragą. Pamirškite aktą. Pasižiūrėkime, kas vyksta dvasiniame pasaulyje. Jei moteris parodo, kad jai reikia vyriškos energijos (koketuodama, gražiai apsirengdama ar pasidažydama, ar tiesiog kūno kalba), vyriška energija veržiasi šią spragą užpildyti. Tai judėjimo, veržimosi energija. Tol, kol ją galima tokia laikyti, ji lieka teigiama. Kai ji sustoja – tampa neutralia.
 
   Moterys yra vaakumo energija. Jos, kad išpildytų savo misiją, turi papildyti savo gyvenimą teigiamo krūvio energija. Be vyro moters gyvenimas virsta pilku ir nuobodžiu. Įsivyrauja, neigiama energijos rūšis, kurią Kabala (žydų religija) vadina „satan“. Aišku, jau atpažinote šį žodį! Tačiau neskubėkime moterų ir vėl vadinti velnio padarais. Satan žydams yra neigiama energijos rūšis, susijusi su užsisėdėjimu, užsisenėjimu. Tai sustojęs upelio vanduo, kuris pavirsta dvokiančia pelke. Tai įgrisusi iki gyvo kaulo kasdienybė, kai viskas pilka ir nyku. Tai stagnacija, kai nebėra jėgų ir polėkio bandyti ką nors nauja ir įdomaus.
 
   Kažkaip panašiai turėtų jaustis moterys, kurios negauna vyriškos teigiamos energijos. Na, gal viskas ne taip blogai, nes ir jos pačios, aišku, šiek tiek turi ir savo teigiamos energijos. Tačiau joms jų moteriškumas pradeda darytis atgrasus, jei jos negali jo papildyti atitinkama energija iš šalies. Na, galbūt čia ir yra atsakymas, kodėl moterys, nesulaukdamos vyrų dėmesio, pradeda vyriškėti.
 
   Vyrų paskirtis yra įsiveržti, pastumti, sunaikinti status quo. Moteriška energija stagnuoja, ji priešinasi pokyčiui. Tačiau šis pasipriešinimas nėra nuoširdus. Kabala sako, kad „satan“ dvasinė paskirtis yra būti nugalėtai, kad užleistų vietą pasitenkinimui. Kas kartą, kai padarome sunkų darbą, įveikiame sudėtingą užduotį, jaučiamės kaip ant sparnų! Tai pergalės, triumfo jausmas. Kaip manote, kiek džiaugtųsi krepšinio komanda, tapusi Europos čempionais, jei tas titulas jiems būtų kasmet suteikiamas šiaip sau, neaišku už ką? Arba, jei žinote, dabar pasaulyje atsirado verslas pardavinėti grafų, kunigaikščių ir t.t. titulus? Kiek vertintumėte savo titulą, jei galėtumėte jį įsigyti už 300 litų? Ir visi tai žinotų! Taigi satan energija, o tiksliau, ją įveikti, yra būtina siekiant patirti didelį džiaugsmą, sukurti ką nors vertinga. Satan tam ir skirta, kad būtų įveikta! Tačiau ar ją įveiksite? – Čia jau ne jos reikalas. Jei norite didelio atlygio, jūs turite būti pasirengę įveikti atitinkamo dydžio kliūtis. Nepabandęs mirksite nepasitenkinime ir graužatyje. Turite suprasti, kad tik pasipriešinimas, sutikti sunkumai padeda pamatą laimėjimui. Laimėjimas ir pasipriešinimas jam yra dvi skirtingos medalio pusės. Jei tai pasiekti nereikia įsitempti, nereikia pareikalauti iš savęs daugiau pastangų – tai tik paprastas reiškinys. Didelio čia daikto!
 
   Taigi moterys suteikia jums pasipriešinimo jėgos, kad taptų vertingesnės jums, tačiau kartu ir kad jas įveikęs taptumėte vertingesnis pats sau! Jos verčia jus įsitempti, kad pradėtumėte naudoti savo atkaklumo, valios raumenis, kad taptumėte vyriškesnis! Jos siūlo jums žaidimą, kurio jūs negalite pralaimėti! Jei kiekvienas moterų pasipriešinimas dar labiau paskatins jūsų veržimąsi, jūsų vyriškąją energiją – tuomet moteris atliks savo dvasinę funkciją. O dar turite žinoti štai ką: kuo moteris labiau priešinasi jūsų vyriškajai energijai, tuo labiau ji pradeda jūsų geisti (tik čia atskirkite, kada ji priešinasi jūsų vyriškajai energijai, o kada ji nenori jūsų iš vis matyti).
 
   Tikrasis vyriškumas yra labai didelė dovana moteriai. Jo paskirtis yra ją atgaivinti, sužadinti, papildyti. Tikrasis vyriškumas yra ryžtingas, atkaklus, bet kaip dovana jis nebrukamas per jėgą. Taip, kaip veržimosi jėga ji gali būti stipri, tačiau ji turi paskirtį suteikti malonę moteriai. Moteris besipriešindama vis labiau pajunta troškimą pasiduoti ir nugrimzti į palaimą. Moteriai šis pasipriešinimas taip pat sunkus išmėginimas. Ji gal ir nesipriešintų, tačiau tuomet jai vyras, kuris ją pasiekė be pastangų, neatrodo vertingas (vyriškas). Juk ji negavo iš jo atkaklumo – energijos, kurios jai trūksta. O jai atrodo, kad ji jo akyse yra tikra kekšė. Todėl atkaklumas, arba kaip moterys tai sau įvardina „įrodymai, kad jis ją myli“ yra būtina dalis siekiant sukurti vertingus santykius. Jūs kaip vyriškas vyras turite tai suteikti, ir žinoti, kad parodydamas atkaklumą suteikiate moteriai didžiulę dovaną. Nedarykite to, jei ši jūsų dovanos nepriima ir nevertina. O dažnai rodydamas kokybišką dėmesį moterims taip sustiprinsite savo vyriškumo raumenis, kad jos pradės jį užuosti per atstumą.
 
   Taigi, visiško pasitikėjimo su moterimis paslaptis. Jei rodote moteriai, kad jos norite, tai didžiulė dovana jai. Ar jūs kada nors bijojote dovanoti? – Darykite tai atvirai ir nuoširdžiai. Negi jūs dovanojate atsukęs nugarą ir linkėdamas tam žmogui blogo? Dovana turi būti iš širdies. Jei ji jums priešinasi, tai ne todėl, kad jūsų nenori, o todėl, kad suteikia jums galimybę įveikti sunkumus ir taip pakelti santykius į aukštesnį lygį. Jūs kaip vyras – nenorite aukšto lygio santykių? – Taip kad nusiteikite įveikti pasipriešinimą, jo eigoje nepamiršdami, kad siekdami moters suteikiate ją tikrą dovaną – dabar ji vertinga moteris, galinti išpildyti savo dvasinę paskirtį. Taip pat nepamirškite, kad kuo daugiau ji priešinasi, tuo didesnis jos noras „būti nugalėtai“. Todėl jūsų ryžtas turi vis didėti. Ji to iš jūsų tikisi, ir bus labai laiminga, jei taip ir bus. Kol visa tai darote, nepamirškite pagrindinio tikslo – suteikti moteriai tikrą dovaną. Todėl jūs nedarote nieko, kas moteriai iš tiesų nesmagu, jos neraginate, kai ji nenori. Kol teiksite jai dovanas, tol jūsų pasitikėjimas savimi pasirūpins savimi pats. Atvirkščiai, kartais net nebeduodate to, ką davėte anksčiau. Jūs nesugyžtate ir nesusiraukiate, nes bet kokia jūsų nesėkmė turi savo paskirtį – ji stiprina jūsų atkaklumo raumenis ir suteikia galimybę kitą kartą pabandyti kitaip. O jei moteris viso to nevertina – na, jūsų dovana pernelyg vertinga, kad kištumėte ją per jėgą…
 
   Tai va, dabar apmąstykite visa tai, ką sužinojote šioje žinutėje. Kaip ji pakeis jūsų santykius su moterimis? – Ši žinutė paskutinė iki programos išleidimo. Jūsų laukia daugiau nei 100 tokios kokybės straipsnių – geriausia apie tai, ką man pavyko sužinoti apie sėkmingą gyvenimo būdą. Neapgaudinėkite savęs, kad viską jau ir taip gerai žinote – visą šį laiką geriausią informaciją dėjau į programą! Todėl kviečiu jus nedelsti ir užsisakyti šį unikalų darbą – pirmąją Lietuvoje garso programą „Nematoma sėkmės pusė“.
 
Aurimas Guoga