Vilniaus senamiestyje yra visiems gerai žinoma Gaono gatvė. Kai kas gal net pastebėjo nediduką paminklą Žydų gatvėje. Tačiau kas tas Gaonas? Deja, tačiau retas kuris galėtų paaiškinti, kas jis ir kodėl jo vardu reikėjo pavadinti gatvę.
Vilniaus Gaonas – vienas iškiliausių vardų judaizme praėjusį tūkstantmetį, o ir apskritai vienas įtakingiausių judaistinės minties formuotojų. Net ir šiandien jo nuomonė daro didelę įtaką judėjų dvasinei minčiai. Visų pirma, ką reiškia vardas Gaonas? Hebrajų kalba Gaonas reiškia milžinas. Paprastai rašoma iš didžiosios raidės, pabrėžiant nepaprastą pagarbą jo atradimams ir padarytai įtakai. Žinoma, Vilniaus Gaonas – tai kreipinys, o ne tikrasis vardas. Tikrasis Gaono vardas – Rabi (rabi reiškia mokytojas) Elijahu ben Šlomo Zalman. Gimė Kėdainiuose 1720m., gyveno ir mirė Vilniuje 1797 m.
Tai kokie buvo Gaono atradimai? Jo minčių užrašyta labai daug, dauguma jų aukštos materijos Toros studijų tema. Svarbiausias Gaono indėlis – tai mokslinio požiūrio į dvasingumą atradimas. Vilniaus Gaonas pirmasis pastebėjo, kad tai, ko nežinome, esame linkę pridengti tauriomis emocijomis, įsitikinusiu balsu ir pan. Taip žmonija tūkstančius metų nebuvo tikra dėl to, kuo jie tiki, teisingumo. Jis taip pat pastebėjo, kad kuo žmogus mažiau išmano ir supranta, tuo labiau išoriškai sudaro visažinio ir savimi pasitikinčio eksperto įspūdį.
Vilniaus Gaonas tvirtino, kad galbūt ir patogu ginti savo įsitikinimus, tikėti kuo esi linkęs tikėti, tačiau tik blaivus mąstymas, tik racionali įsitikinimų kritika gali atskleisti, kas tikra, o kas ne. Iš čia – įžymusis Gaono pareiškimas, kad pasaulis ir Dievas pažinus tik mąstymu. Dar vienas pamatinis Gaono atradimas – neišmanėlis dėsningai gauna rezultatus, kardinaliai priešingus pageidaujamiems. Pavyzdžiui, jei žmogus nemoka auklėti vaikų, tai, kaip jau išsiaiškinome anksčiau, jam atrodys, kad jis viską be galo gerai žino ir išmano. Vadovaudamasis savo prielaidomis (kurios bus grįstos emocijomis, o ne protu), jis tą vaiką kažkaip auklės, tačiau rezultatas – toks, kokio norėjo, tik su minuso ženklu. Norėjo, kad vaikas išaugtų pasitikintis savimi – bus absoliučiai savimi nepasitikintis. Norėjo, kad būtų pažangus – vaikas negalės pakęsti mokslų. Ir t.t. ir pan.
Gaono atrastas dvasinis dėsnis skamba taip: neišprusimas dėsningai veda į rezultatus, diametraliai priešingus pageidaujamiems. Iš tiesų, bet kuris nesunkiai atranda – mums sekasi ten, kur esame kompetentingi. Taigi, pasiūliau sparnuotą frazę – kompetencija yra šventas reikalas. Tik kompetencija gali iš mūsų gyvenimo pašalinti chaosą ir padėti vairuoti gyvenimą.
Gaono įtaka milžiniška ir toli siekianti. Gaono mokymas pagimdo Volterą, I.Kantą ir visą plejadą Švietimo epochos mąstytojų. Nors neturiu pakankamai duomenų, kad tai įrodyčiau, esu pasirengęs tvirtinti, kad Gaono kūryba pradėjo Švietimo epochą Vakarų Europoje, sąlygojo mokslinio – eksperimentinio metodo įsitvirtinimą. Tai savo ruožtu pagimdė šiuolaikinius Vakarus, kurių pranašumas remiasi švietimu ir technologijomis. Todėl Vilniaus Gaoną, mano įsitikinimu, reikėtų laikyti vienu įtakingiausių visų laikų žmogumi.
Gaono darbai ir įtaka įtvirtino Lietuvą kaip žydų filosofijos ir kultūros centrą. Po Gaono žydai Lietuvoje pradėjo masiškai steigti judaizmo mokylas (ješivas), kuriose buvo racionaliai studijuojamas dvasingumas. Žinoma, neišmanymo dėsnio atradimas kėlė klausimą kodėl? Kodėl taip yra, kad neišmanėlis dėsningai pražūva? Kokios varomosios jėgos įgyvendina šį dėsnį?
Šie klausimai vedė prie mussar atsiradimo. Mussar hebrajiškai reiškia etika. Žinoma, niekam nebesinorėjo likti nežinojime ir gauti rezultatus, priešingus pageidaujamiems. Todėl imtasi studijuoti etiką taikant racionalųjį požiūrį – tikėti tik tuo, kas įrodyta. Mussar išsiplėtė į polinkio į blogį studijas. Taip judėjų tradicijoje yra vadinama piktoji dvasia. Jie pradėjo uoliai nagrinėti, kaip ta piktoji dvasia veikia, kaip ji žlugdo mūsų svajones ir veda visai ne ten, kur mums reikia. Čia žymiausias vardas yra Izraelis Salanteris (iš Salantų), tačiau buvo ir daugybė iš kitų iškilių rabinų – Voložine (Baltarusija dėl bendros LDK istorijos priskiriama litvakų tradicijai), Plungėje, Kelmėje ir t.t.
Dabartinis saviugdos judėjimas JAV yra stipriai veikiamas litvakiškojo mussar. Seminaro „Žydų išmintis“ metu tam skyrėme daugiau dėmesio, ir mes ieškojome ką tokie vardai kaip J. Rohn‘as ar A.  Robbinsas yra perėmę iš mussaro.
Mussaro judaizmas įtvirtino litvakus žydų elite. Pavyzdžiui, JAV gyvenantis žydas mielai skelbia, kad yra kilęs iš Lietuvos – tai prestižas. 3 Izraelio prezidentai, įskaitant ir dabartinį – litvakai. Taip pat ir 4 premjerai. Žinoma, dvasiniame pasaulyje „lietuvių“ įtaka ne mažesnė. Litvakai – tai elitinė žydų grupė.
Kokia potenciali Gaono nauda mums, lietuviams? Visų pirma, Gaono atradimai – tai mirtis krikščionybei. Krikščionybė sako, kad būsi išganytas tik per tikėjimą į Kristų, o abejoti Kristumi – baisi nuodėmė. Tai rodo, jog krikščionybė ties savo pamatais yra iracionali religija. Ji toleruoja, netgi skatina neišmanymą, tad jos „kilnios“ idėjos veda į priešingą rezultatą pageidaujamam. Gaono dėsnis paaiškina, kodėl mūsų gyvenime tiek daug krikščioniškų idealų su minuso ženklu – susvetimėjimo, egoizmo, paleistuvystės, piktnaudžiavimų ir t.t. Gaonas verčia padaryti šokiruojantį atradimą – už mūsų didžiąsias nesėkmes yra atsakinga geraširdiška, tačiau neišmanėlė krikščionybė.
Kompetencijos svarbos įsisąmoninimas mums taip pat parodo ir kryptį, kaip savo bėdas įveikti. Jei veikia tik tai, kur vadovaujamasi kompetencija, vadinasi, reikia kuo greičiau pasiekti kompetencijos. Be jos net svajoti neverta, kad tavo gyvenimas susitvarkys.
Na ir pagaliau, Vilniaus Gaonas mums gali tapti rinkodaros ženklu. Nemaža dalis dabar čia gyvenančių žydų norėtų, kad jie būtų vadinami lietuviais, išpažįstančiais judėjų religiją. Tokios pozicijos, pavyzdžiui, laikosi Markas Zingeris, nuostabus rašytojas ir intelektualas (ir Gaono muziejaus direktorius). Jei mes pradėtume propaguoti Gaono vardą pasaulyje, didžiuotumėmės, kad jis gyveno čia, tuomet patrauktumėme intelektualų dėmesį Vakaruose ir kitur civilizuotame pasaulyje. Gaonas galėtų tapti mūsų raktu į civilizuotą visuomenę ir mums padėtų visavertiškai įsilieti į civilizuotų visuomenių gretas.  Na, o šį šeštadienį – Tvirti ir ilgalaikiai santykiai su moterimis. Seminare pateiksiu jums judaistinį bendravimo apibrėžimą – garantuoju, kad jūsų akyse blykstelės ryški šviesa, ir jūs nau niekuomet nebebendrausite kaip anksčiau.