Kodėl Lietuvos valdžia moka žydams kompensacijas už Holokaustą?  

 

Ekspertai.eu pasirodė trumputis straipsnis, kuris tarp eilučių duoda užuominą, kad Lietuva žeminasi mokėdama kompensacijas už nacių nusikaltimus Lietuvoje. Ta proga mums būtų ne pro šalį sau priminti, kodėl tos kompensacijos mokamos.

 

Žinia, Lietuvoje gyveno apie ketvirtis milijono žydų, kuriems priklauso labai jau nemaža dalis Lietuvos nacionalinio turto – dauguma pramonės (kurią jie sukūrė lygioje vietoje), koks pusė Vilniaus senamiesčio, 2/3 Ukmergės nekilnojamojo turto ir t.t. Dar ši bendruomenė turėjo bendruomeninio turto, tokio kaip kultūros namai, mokslo institutai, ligoninės, mokyklos. Šio (tik bendruomeninio) turto vertė, vertinant rinkos kainomis šiandien, sudaro apie 500 mln. litų.

 

Po ilgamečių derybų Lietuva šiaip ne taip sutiko Lietuvos žydų bendruomenei, kaip prieškarinės bendruomenės teisių perėmėjai, kompensuoti 128 mln. litų už Lietuvos Respublikai atitekusį prieškarinės žydų bendruomenės turtą (tai yra tai, kas išliko ir kuo Lietuva kaip tarpukario Lietuvos teisių perėmėja šiandien naudojasi). Tai Lietuva įsipareigojo išmokėti per 10 metų, po 12,8 mln. litų kasmet, ir LR prižiūrint kur bus panaudojami tie pinigai (svarbiausia sąlyga – kad kompensacijos išmokos iš tiesų atitektų dabartiniams Lietuvos žydams).

Šis straipsnis tvirtina, kad žydų bendruomenę išžudė naciai. Tai ne visa tiesa. Naciai tik vadovavo šiam procesui, o visas jis buvo uoliai bei rūpestingai atliktas lietuvių rankomis. Didžiuosiuose miestuose Holokausto programai vadovavo po vieną kitą vokietį, o žydų gaudymu, kalinimu ir šaudymu užsiiminėjo nacių neprižiūrimi (tiksliau pasakius, tik iš pradžių trumpai prižiūrimi) lietuviai. Pabrėžtina: ne šiaip vietiniai, o tik etniniai lietuviai.

 

Mums labai svarbu nepamiršti, kad dešimt ar panašiai iš Vokietijos atsiųstų užkariautojų sugebėjo be vargo užsukti lietuvius, kad jie išgaudytų ir išžudytų savo kaimynus, kurie jiems nieko bloga nebuvo padarę. Tai mums labai aktualu nepamiršti, nes ši tamsi istorija primena, kad mumyse buvo ir, jei to neįsisąmoninsime, veikiausiai ir toliau liks, toks potencialas.

 

Sokratas ragino: „Pažink pats save“. Mes negalime visko suversti naciams dėl to, nes antraip neatsakysime sau į klausimų klausimą: kas mumyse yra tokio, kas, susidarius tam palankioms sąlygomis, leido (ar leidžia) mus per trumpą laiką paversti savo kaimynų žudikais?

http://www.ekspertai.eu/lietuvos-zydai-gaus-kompensacijasnusprende-valdzia/