Kaip veiksmingai pasipriešinti netikusiems judėjimams

2013 rugsėjo 20 d.

 

Kaip mes galime įveikti įvairius pavojingus visuomeninius judėjimus? Pavyzdžiui, ar galima sustabdyti gėjų judėjimą? O tuo pačiu, kaip pamatysite, tai galime pritaikyti ir socialinėms problemoms spręsti.

 

Kad pasipriešinimas kokiai tai socialinei judėjimui ar tendencijai būtų veiksmingas, būtina, kad atsirastų vidiniai dalyviai (insaideriai), kurie atliktų disidento vaidmenį. Jei mėginsime stabdyti judėjimą be pagalbos iš vidaus, gausime tik priešingą rezultatą.

 

Pavyzdžiui, jei sugalvotumėte, kad laikas musulmonams atverti akis ir parodyti, jog jų islamas jiems labiau kenkia nei padeda, ir jei tai darytumėte be pačių musulmonų paramos,  musulmonų lyderiams nieko nereikštų jus nulinčiuoti. Visa, ką pasakėte, būtų nurašyta į kryžiuočio pastangas išvesti tikratikius iš kelio.

 

Jei vyrai be moterų paramos kovotų prieš feminizmą, tai feministinio judėjimo lyderės taip pat juos sudorotų kaip beviltiškus kiaules, kuriems rūpi tik moteris engti. Analogiškai, lietuviai vieni negali rimčiau pakenkti V.Tomaševskio pozicijoms lenkakalbių krašte, nes viskas bus pateikta kaip kova prieš lenkiškumą. Taip pat ir žydai negali mus įtikinti, kad turėtume gailėti Holokausto aukų, jei lietuviai nebendradarbiaus. Gėjų judėjimo mes neįveiksime, kol nepradėsime pakankamai gerbti gėjų, kad bent dalis jų pasiryžtų stoti prieš Gėjų lygą.  

 

Tas vienodai galioja tiek blogiems, tiek geriems judėjimams. Pavyzdžiui, jei VSD nori suskaldyti kokį nors valdžiai neparankų visuomeninį judėjimą, jie „prikepa“ vidinių priešgyniautojų, inicijuoja vidines kovas.

 

Labiausiai disidentiškumo norėtųsi valdžios sluoksniuose. V.Galius ir V.Giržadas įrodė, kad įmanoma pasipriešinti bet kuriam viršininkui, net prezidentei. Tam reikia tik sąžinės bei profesinės kompetencijos, ir jūs jau galite versti kalnus Lietuvoje!..

 


PS Jei esi aktyvus kovotojas prieš ką nors, tuomet veiksmingiausias būdas – veikti taip, kad susilauktum savo oponentų pagarbos