Ką mums duoda technologijų pažanga

 

Įprastas atsakymas toks – kad palengvintų mūsų buitį, padarytų gyvenimą komfortiškesnį. Tačiau radau ir vieną netikėtą paaiškinimą. Chofetz Chaimas pastebi, kad techninė pažanga padeda mums geriau suprasti dvasinę tikrovę. Pavyzdžiui, aš neseniai parašiau: „ar psichologija turi objektyviai fiksuoti mąstymo reiškinius, ar juos matyti per tautinio mąstymo filtrą“? Tokios minties prieš 200 metų nebūčiau galėjęs išreikšti, nes nebuvo tokio dalyko kaip filtras. 

Paaiškinti, kad kas dieną savo veiksmais – gerais ar blogais – statomės sau gyvenimo paminklą, įmanoma paaiškinti tik egzistuojant tokiam reiškiniui kaip paminklas. Jei matysime savo gyvenimą kaip ekraną, iš kurio vaizdas įrašinėjamas į filmą, kuris niekuomet nebus ištrintas, tai gali mus paskatinti pasistengti, kad juostoje į amžinybę nugultų kilnesni poelgiai.