Ar lietuviai - kuklūs žmonės?

 

Dauguma, ko gero, daug nesusimąstydami atsakytų kad kuklūs. Kadangi lietuviai gana santūrūs, tai turbūt ir kuklūs.

 

Tačiau kvaila atsakinėti į tokius klausimus prieš tai neišsiaiškinus kas yra kuklumas. O uždavę sau tokį klausimą iš karto susidursime su problema: jei kuklumas reiškia nuolankumą, tuomet kuklūs žmonės nepateisinamai leidžia nekukliems užsėsti jiems ant sprando. O jei ne tai, tuomet iš karto pasimesime ką gi reiškia būti kukliam.

 

Ko gero, mūsų sąmonėje įsitvirtinęs toks suvokimas – kuklus tol, kol nesikiša į tai, kas kelia jam grėsmę. Pavyzdžiui, neprieštarauja savo viršininkui, bijo jį supykdyti. O jei pradeda prieštarauti – tuomet galvojame, kad jis jau nebėra kuklus. O kadangi kuklumą laikome dorybe, tai iš čia ir nuolankumas savivaliautojo akivaizdoje, polinkis atsiriboti nuo besipriešinančio savivaliautojui. Pavyzdžiui, dauguma žmonių sakys, kad N.Puteikis ar D.Kuolys yra nekuklūs išsišokėliai, nes reikalauja „tiesos“.

 

Judaizmas pateikia visiškai kitokį kuklumo supratimą. Jie sako, kad kukliausias kada nors gyvenęs žmogus – Mozė. Tačiau ar tikrai kuklu ateiti pas Egipto faraoną, galingiausią to meto valdovą, ir jam įsakyti: „Išleisk mano žmones!“?

 

Visgi, sako rabiai, tai kraštutinis jo kuklumo pasireiškimas. Nes kuklumas judaizme apibrėžiamas taip: aš esu visiškai nesvarbus, svarbu tik tai, kas aukščiau manęs.

 

Mozė, atėjęs pas faraoną ir rizikuodamas gyvybe įsakęs jam išleisti žydus, tai darė ne savo nuožiūra, o D-vo paliepimu. Jis rūpinosi ne savo karjera (nepamirškime, kad jis augo kaip Egipto princas, tad jam būtų buvę daug parankiau pratylėti ir toliau mėgautis rūmų prabanga), o savo tauta. Tad Mozė daro, kaip tai iš pažiūros atrodo, savižudišką žingsnį, ypač turint omenyje tai, kad jis anksčiau buvo nužudęs egiptietį sargybinį, kuris žiauriai elgėsi su žydų vergais, ir dėl to turėjo bėgti iš šalies.

 

Tad Mozės asmenyje matome nulinį rūpinimąsi savo kailiu ir visišką atsidavimą aukštesniems idealams. Dėl to jis vadinamas kukliausiu kada nors gyvenusiu žmogumi, o jo pėdsakas istorijoje anaiptol ne kuklus.  

 

Kaip matome, kuklus žmogus neišvengiamai yra idealistas. Jis būtinai rizikuos savimi dėl to, kas teisinga. Tai ar jums lietuviai vis dar atrodo labai kuklūs? Ar N.Puteikis iš tiesų toks jau nekuklus išsišokėlis?